Placówka Samorządu
Województwa Mazowieckiego

V Konferencja Naukowa - Rozwój osobowy a wybrane problemy resocjalizacji
Rejestracja uczestników konferencji


Uczestnicy konferencji - dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy


uczestnicy konferencji


Prelegenci: Dorota Zbroszczyk - Politechnika Radomska, dr Andrzej Świderski - Akademia Podlaska w SiedlcachOtwarcie konferencji i powitanie gości - Grażyna Sobiczewska, kierownik Wydziału MSCDN w Siedlcach


Wprowadzenie do tematyki konferencji - Ewa Osmólska, konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach


Prof. dr hab. Lesław Pytka - Uniwersytet Warszawski i Akademia Podlaska w Siedlcach  oraz prof. dr hab. Tamara Zacharuk - Akademia Podlaska ( współorganizator konferencji)

 Wykład inauguracyjny  prof. dra hab. Lesława Pytki


Uczestnicy konferencji -  wśród nich Joanna Kaniuk - zastępca dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie  oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego


Hanna Michalska - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim


dr Andrzej Świderski - Akademia Podlaska w Siedlcach- w trakcie prezentacji


Dorota Zbroszczyk - Politechnika Radomska, Katedra Pedagogiki i Psychologii


Wśród uczestników konferencji - Wanda Golec i Antoni Woźnica - Biblioteka Pedagogiczna im. Haliny Radlińskiej w Siedlcach (współorganizator konferencji)


Zainteresowani tematyką uczestnicy konferencji: dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy


Joanna Kaniuk - zastępca dyrektora Delegatury
w Siedlcach  Kuratorium Oświaty w Warszawie


Wanda Golec - Biblioteka Pedagogiczna im. Haliny Radlińskiej w Siedlcach

Fotoreportaże